Fördraget om Europeiska unionens funktionssätt

 

Fördraget om Europeiska unionens funktionssätt är indelat i sju delar, nedan finns länkar till dessa. Varje del är i sin tur uppdelad i olika avdelningar, kapitel och avsnitt. Av den anledningen är varje del nedan försedd med en innehållsförteckning överst på sidan för enklare navigering i fördragstexten.

 

Innehållsförteckning
Del 1 - Principerna
Del 2 - Icke-diskriminiering och unionsmedborgarskap
Del 3 - Unionens politik och inre åtgärder
Del 4 - Associering av utomeuropeiska länder och territorier
Del 5 - Unionens yttre åtgärder
Del 6 - Institutionella och finansiella bestäm melser
Del 7 - Allmänna bestämmelser och slutbestämmelser

 

Tillbaka