AVDELNING I - Värdighet
Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna

 

Artikel 1  Människans värdighet

Människans värdighet är okränkbar. Den ska respekteras och skyddas.

 

Artikel 2  Rätt till liv

1. Var och en har rätt till liv.

2. Ingen får dömas till döden eller avrättas.

 

Artikel 3  Människans rätt till integritet

1. Var och en har rätt till fysisk och mental integritet.

2. Inom medicin och biologi ska i synnerhet följande respekteras:

a) Den berörda personens fria och informerade samtycke, på de villkor som föreskrivs i lag.

b) Förbud mot rashygieniska metoder, i synnerhet sådana som syftar till urval av människor.

c) Förbud mot att låta människokroppen och dess delar i sig utgöra en källa till ekonomisk vinning.

d) Förbud mot reproduktiv kloning av människor.

 

Artikel 4  Förbud mot tortyr och omänsklig eller förnedrande bestraffning och behandling

Ingen får utsättas för tortyr eller omänsklig eller förnedrande bestraffning och behandling.

 

Artikel 5  Förbud mot slaveri och tvångsarbete

1. Ingen får hållas i slaveri eller träldom.

2. Ingen får tvingas att utföra tvångsarbete eller annat påtvingat arbete.

3. Människohandel ska vara förbjuden.


AVDELNING I - Värdighet

AVDELNING II - Friheter

AVDELNING III - Jämlikhet

AVDELNING IV - Solidaritet

AVDELNING V -  Medborgarnas rättigheter

AVDELNING VI - Rättskipning

AVDELNING VII - Allmänna bestämmelser om tolkning och tillämpning av stadgan


Tillbaka