Tillbaka

Inga hinder kvar för Lissabonfördraget

2009-11-03

Den tjeckiske presidenten Vaclav Klaus skrev på tisdagen under Lissabonfördraget och tidigare samma dag sade den tjeckiska författningsdomstolen nej till att ta upp Lissabonfördraget för ny granskning. Därmed har alla 27 EU-länder godkänt det nya fördraget vilket innebär att Lissabonfördraget kan träda i kraft tidigast den 1 december.

För att Lissabonfördraget ska kunna träda ikraft måste alla EU:s 27 medlemsländer godkänna det. Lissabonfördraget kan träda i kraft den första dagen i månaden efter att det sista landet har skickat in sin underskrift. Det innebär att det kan börja gälla tidigast i december.

 

Tillbaka