Tillbaka

Tjeckiens president fick igenom undantag

2009-10-30

Europeiska rådet godtog undantaget som Tjeckiens president Vaclac Klaus begärde för att sktriva under Lissabonfördraget. I och med detta förslag har Tjeckien, liksom Polen och Storbrittanien, fått ett liknande undantag från fördragets rättighetssradga.

För att Lissabonfördraget ska kunna träda ikraft måste alla 27 EU-länder godkänna det. Idag har alla länder utom Tjeckien formellt godkänt fördraget. Lissabonfördraget kan träda i kraft den första dagen i månaden efter att det sista landet har skickat in sin underskrift.

Lissabonfördraget kan böra gälla tidigast i december. Trots rådets beslut måste Tjeckiens författningsdomstol avsluta sin undersökning och presidenten skriva under. Den tjeckiska författningsdomstolen har prövat en del av Lissabonfördraget tidigare. Domstolen kom då fram till att det inte stred mot den tjeckiska grundlagen. Efter att 17 senatorer krävt en omprövning har domstolen fått ta ställning till om den ska göra en ny granskning.

 

Tillbaka